Bekerjalah Dan Jangan Jadi Pengemis !!

Bekerja sudah menjadi tuntutan bagi setiap muslim yang mempunyai tanggungan. Bukan hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan, tapi juga merupakan salah satu sarana untuk berkarya dan menjaga kehormatan.

Islam tentu memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi mereka yang bekerja dengan baik. Bahkan bekerja bisa menjadi ladang pahala jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah.

Dari Abu Abdillah, yaitu al-Zubair ibn al-Awwam ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:

"Sekiranya seseorang di antara kalian mengambil tambang lalu pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, kemudian dengan cara sedemikian itu Allah mencukupkannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang, bisa jadi ia diberi, dan bisa jadi ia tidak diberi." (HR al-Bukhari no. 1378, Ibn Majah no. 1826 dan Ahmad no. 1333)

Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Cara menjemput rezeki yang Allah berikan haruslah dengan cara yang halal. Allah dan Rasul-Nya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada hamba-Nya yang maksimal berikhtiar dan sabar. Allah memberikan pahala dua kali lipat, pahala ikhtiar halal dan pahala kesabarannya. Allah menambahkan lagi pahala jika bersyukur dengan apa yang dihasilkannya, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Selain pahala yang diperoleh, Allah juga memberikan keberkahan kepadanya.

Yuk semangat bekerja karena Allah, Betapa ikhtiar dengan keras walau pun hasilnya tidak sebanding dengan kuatnya usaha tetap lebih baik dari pada meminta-meminta. [abu wafa]


Info Dakwah Lain: