Ramadhan Momentum Terbaik Melatih Anak Berpuasa

Termasuk kebiasaan Sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam mendidik anak-anaknya, mereka memerintahkan yang kuat untuk berpuasa. Kalau ada yang menangis karena lapar, mereka diberi mainan agar melupakannya.

Namun tidak diperkenankan memaksanya berpuasa kalau hal itu berdampak buruk yang dapat mengakibatkan lemah fisik atau sakit.

Dijadikannya patokan umur 10 (sepuluh tahun pertama) karena Nabi sallallahu’alaihi wa sallam memerintahkan untuk memukul anak kecil yang meninggalkan shalat. Disamakan antara puasa dengan shalat itu lebih baik, karena adanya kedekatan antara satu dengan lainnya. Kesamaannya, bahwa keduanya termasuk Ibadah fisik dari rukun Islam. Hanya puasa lebih berat, maka perlu adanya kekuatan. Karena terkadang dia mampu shalat, akan tetapi tidak mampu berpuasa." (Al-Mughni, 4/412)

Syekh Ibnu Utaimin rahimahullah berkata,

والصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده، فيسهل عليه بعد البلوغ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم - وهم خير هذه الأمة - يصوِّمون أولادهم وهم صغار

"Anak kecil tidak berpuasa sampai dia baligh. Akan tetapi dianjurkan (untuk melakukannya) apabila dia kuat agar terlatih dan terbiasa. Sehingga akan mudah (melakukannya) apabila telah baligh. Dahulu para shahabat radhiallahu anhum mereka adalah umat terbaik- menganjurkan puasa pada anak-anak mereka yang masih kecil" (Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, 19/28-29)

Orang tua dapat juga memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk berpuasa dengan memberinya hadiah setiap hari, atau dengan menumbuhkan semangat berlomba di antara mereka yang seumur atau yang lebih kecil umurnya.

Begitu juga dapat memberikan semangat menunaikan shalat dengan diajak ke masjid untuk shalat di dalamnya. Terutama kalau mereka keluar bersama ayahnya untuk shalat di beberapa masjid setiap hari. Begitu juga dapat memberikan semangat dengan memberikan apresiasi akan hal itu. Baik apresiasi berupa sanjungan dan pujian atau mengajak bertamasya atau membelikan apa yang disukainya atau semacamnya.


Info Dakwah Lain: